De Vonk Noordwijkerhout

De Vonk Noordwijkerhout
Title
Ga naar de inhoud


Zo rond de wisseling van de 19de naar de 20ste eeuw had de jeugd het in Nederland niet makkelijk. De grootschalige industrialisatie en verstedelijking zorgde voor verpaupering en gebrek aan een goede omgeving om in op te groeien. Sinds de kinderwet van van Houten was het voor kinderen onder de 12 wel verboden in fabrieken te werken en de leerplichtwet van 1900 verplichtte kinderen tussen 6 en 12 naar school te gaan, echt optimaal was het nog lang niet. We mogen dan de guitenstreken van Pietje Bell leuk vinden, veel aandacht kregen hij en zijn tijdgenoten niet. Emilie Charlotte Knappert (1860-1952), de latere directrice Amsterdamse school maatschappelijk werk, startte begin 20ste eeuw met het organiseren van weekends en vakantie voor jongeren. Zo ontstond in februari 1918 het eerste vakantiehuis (nog alleen voor fabrieksmeisjes), 'De vonk' in Noordwijkerhout. Het gebouw bestaat nog steeds, en biedt nu onderdak aan stichting centrum '45.Nadien werd ook gestart met vergelijkbare initiatieven voor jongens, zoals het in 1928 gestartte jongensclubhuis van W. van Wijk in Rotterdam, 'de arend'. De start van 'de vonk' en 'de arend' kan gezien worden als de start van sociaal toerisme. Zorg en hulpverlening hoeft niet beperkt te blijven tot school- of werkweken, maar kan ook de vorm van vakantie of toerisme aannemen. Nog steeds is modern sociaal werk betrokken op sociaal toerisme. Dat kan de vorm aannemen van zomerkampen voor kinderen van kwetsbare gezinnen (zoals de kindervakantiekampen van Humanitas), maar ook van recreatieplekken waar bijzondere aandacht gegeven is aan toegankelijkheid voor personen met een beperking. In Vlaanderen maakte het steunpunt vakantieparticipatie afspraken met touroperators en toeristische bedrijven die hun prijzen met 30 tot 50% verlagen voor mensen met een laag inkomen.Ook respijtzorg (het even overnemen van de zorglast van een mantelzorger, zodat die rust kan nemen) kan tot deze vorm van hulpverlening gerekend worden.
De Vonk Noordwijkerhout
Het ligt niet in de bedoeling van de webmaster om plagiaat te plegen met al deze oude gegevens. Wij zijn dan ook op zoek naar de schrijver(s) van deze historisch documenten en de makers van al die mooie oude foto's.
Terug naar de inhoud